top of page

KPSS 2021 SORU DAĞILIMI ve KPSS 2022 SORU DAĞILIMI

Kpss Soru Dağılımı

Kpss Soru Dağılımı 9 ana madde’de her ders için ayrı olarak ele alacağız.

2021 KPSS Lisans Genel Kültür Soru Dağılımı

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Genel Kültür dersi için toplamda 60 soru bulunmaktadır. Bunlar;


 • Tarih: 27 Soru

 • Coğrafya: 18 Soru

 • Vatandaşlık: 9 Soru

 • Güncel Bilgiler: 6 Soru

 • Toplam = 60 Soru

2021 KPSS Lisans Genel Yetenek Soru Dağılımı

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Genel Yetenek dersi için toplamda 60 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Türkçe: 30 Soru (4 Sorusu Sözel Mantık)

 • Matematik: 27 Soru (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)

 • Geometri 3 Soru

 • Toplam = 60 Soru

2021 KPSS Lisans Türkçe Konu Dağılımları

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Türkçe dersi için toplamda 30 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Sözcüğün, Söz gruplarının Anlamı Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Cümlenin Anlamı, Yorumu Konusu [Soru Sayısı: 3 ]

 • Sözcük Türleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]

 • Sözcüğün Yapısı, Ekler Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Cümlenin Ögeleri [Soru Sayısı: 1 ]

 • Ses Olayları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Yazım Kuralları Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Paragraf Konusu [Soru Sayısı: 14 ]

 • Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri Konusu [Soru Sayısı: 2 ]

 • Sözel Muhakeme ve Mantık Konusu [Soru Sayısı: 4 ]

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Matematik dersi için toplamda 26 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Temel Kavramlar – Çözümleme [Soru Sayısı: 3 ]

 • Rasyonel Sayılar – Ondalık Sayılar [Soru Sayısı: 2 ]

 • Basit Eşitsizlikler [Soru Sayısı: 1 ]

 • Mutlak Değer [Soru Sayısı: 1 ]

 • Üslü Sayılar [Soru Sayısı: 2 ]

 • Köklü Sayılar [Soru Sayısı: 1 ]

 • Çarpanlara Ayırma [Soru Sayısı: 1 ]

 • Denklem Çözme [Soru Sayısı: 1 ]

 • Sayı Problemleri [Soru Sayısı: 1 ]

 • Yaş Problemleri [Soru Sayısı: 1 ]

 • Hareket Problemleri [Soru Sayısı: 1 ]

 • Yüzde Kar-Zarar, Faiz Problemleri [Soru Sayısı: 2 ]

 • Bağıntı ve Fonksiyon [Soru Sayısı: 1 ]

 • İşlem [Soru Sayısı: 1 ]

 • Olasılık [Soru Sayısı: 1 ]

 • Sayısal Mantık [Soru Sayısı: 6 ]

2021 KPSS Lisans Geometri Konu Dağılımları

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Geometri dersi için toplamda 3 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Özel Üçgenler [Soru Sayısı: 1 ]

 • Dörtgenler – Çokgenler [Soru Sayısı: 1 ]

 • Analitik Geometri [Soru Sayısı: 1 ]

KPSS Tarih Konu Dağılımı

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Tarih dersi için toplamda 26 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri [Soru Sayısı: 1 ]

 • İlk Müslüman Türk Devletleri [Soru Sayısı: 2 ]

 • Osmanlı Devleti Siyasi [Soru Sayısı: 6

 • Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık Konusu [Soru Sayısı: 3 ]

 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Konusu [Soru Sayısı: 4 ]

 • Kurtuluş Savaşı Cepheleri Konusu [Soru Sayısı: 3 ]

 • Devrim Tarihi Konusu [Soru Sayısı: 2 ]

 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika Konusu [Soru Sayısı: 2 ]

 • Atatürk İlkeleri Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konusu [Soru Sayısı: 3 ]

2021 KPSS Lisans Coğrafya Konu Dağılımları

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Coğrafya dersi için toplamda 21 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Türkiye Coğrafi Konumu [Soru Sayısı: 2 ]

 • Türkiye’nin Yer şekilleri Su Örtüsü [Soru Sayısı: 3 ]

 • Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü [Soru Sayısı: 3 ]

 • Toprak Ve Doğa Çevre [Soru Sayısı: 3 ]

 • Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası [Soru Sayısı: 3 ]

 • Tarım Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Madenler Ve Enerji Kaynakları [Soru Sayısı: 3 ]

 • Sanayi Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Ulaşım Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

 • Turizm Konusu [Soru Sayısı: 1 ]

2021 KPSS Lisans Vatandaşlık Konu Dağılımları

Kpss Soru Dağılımı içerisinde Vatandaşlık dersi için toplamda 15 soru bulunmaktadır. Bunlar;

 • Hukuka Giriş [Soru Sayısı: 1 ]

 • Genel Esaslar [Soru Sayısı: 1 ]

 • Yasama [Soru Sayısı: 3 ]

 • Yürütme [Soru Sayısı: 3 ]

 • İdari Yapı [Soru Sayısı: 4 ]

 • Güncel [Soru Sayısı: 3 ]

2021 KPSS Lisans Güncel Bilgiler Konu Dağılımları

Güncel Bilgiler [Soru Sayısı: 6 ]


171.634 görüntüleme1 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

1 comentario


Teşekkür ederiz Hocam.

Me gusta
bottom of page